ภาษาอังกฤษ

branch out

PHRV

แปลว่า ขยายสาขา, ขยายออกไป

Posted on by Admin

แปลว่า แตกกิ่ง (ต้นไม้)

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • branch out
  • branch out

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "branch out"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"