ภาษาอังกฤษ

bow to

PHRV

แปลว่า ก้มตัว, ค้อมตัว, หมอบ, โค้งคำนับ

Posted on by Admin

แปลว่า เชื่อฟัง

Posted on by Admin

แปลว่า ยินยอมให้กับ, ยอมอ่อนข้อให้

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เชื่อฟัง หมายถึง:

  1. ก. ทําตามหรือประพฤติตามคําสั่งหรือคําสอน.

 ภาพประกอบ

  • bow to
  • bow to
  • bow to

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "bow to"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"