ภาษาไทย

ก้มตัว, ค้อมตัว, หมอบ, โค้งคำนับ

PHRV

ภาษาอังกฤษ bow to

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ bow before

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ก้มตัว, ค้อมตัว, หมอบ, โค้งคำนับ
  • ก้มตัว, ค้อมตัว, หมอบ, โค้งคำนับ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ก้มตัว, ค้อมตัว, หมอบ, โค้งคำนับ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"