ภาษาอังกฤษ

be weak

V

แปลว่า ป้อแป้

ตัวอย่าง เจ้าแต้มถูกหมาในซอยกัดมาเสียป้อแป้

เพิ่มเติม มีกริยาอาการไม่แข็งเหมือนอย่างเด็กหัดเดิน

แปลว่า เหยาะแหยะ

ตัวอย่าง เขาเหยาะแหยะเกินไป ไม่สมควรที่จะเป็นผู้นำ

เพิ่มเติม ทำเป็นเล่น, ไม่เอาจริงเอาจัง

แปลว่า ปลกเปลี้ย

ตัวอย่าง สภาพเขาปลกเปลี้ยมากหลังจากที่นั่งหลังขดหลังแข็งพิมพ์งานมาทั้งวัน

แปลว่า บอบบาง

ตัวอย่าง แดนยุทธ์จะดูบอบบางกว่าแม่ของแก

เพิ่มเติม ดูไม่แข็งแรง อ่อนแอ

แปลว่า กระปั้วกระเปี้ย

ตัวอย่าง ร่างกายของเธอกระปั้วกระเปี้ยไม่มีเรี่ยวมีแรง

แปลว่า ดิ้วเดี้ยว

ตัวอย่าง เขาดิ้วเดี้ยวเจียนตาย

แปลว่า ปวกเปียก

ตัวอย่าง สหรัฐอเมริกายังแข็งแกร่งและยิ่งใหญ่ในขณะที่สหภาพโซเวียตและจีนอ่อนแอปวกเปียก

เพิ่มเติม อ่อนกำลังจนแทบจะไม่สามารถทรงตัวได้ตามลำพัง

แปลว่า อ่อนแรง

ตัวอย่าง ของงูเห่ามักทำอันตรายต่อระบบประสาททำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงผู้ป่วยซึมและหายใจลำบาก

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย be weak

  1. ป้อแป้ หมายถึง ว. อาการที่อ่อนแรงลง, มีกำลังน้อย.

 ภาพประกอบ

  • be weak แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ be weak แปลว่า ป้อแป้ ประเภท V ตัวอย่าง เจ้าแต้มถูกหมาในซอยกัดมาเสียป้อแป้ เพิ่มเติม มีกริยาอาการไม่แข็งเหมือนอย่างเด็กหัดเดิน หมวด V
  • be weak แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ be weak แปลว่า เหยาะแหยะ ประเภท V ตัวอย่าง เขาเหยาะแหยะเกินไป ไม่สมควรที่จะเป็นผู้นำ เพิ่มเติม ทำเป็นเล่น, ไม่เอาจริงเอาจัง หมวด V
  • be weak แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ be weak แปลว่า ปลกเปลี้ย ประเภท V ตัวอย่าง สภาพเขาปลกเปลี้ยมากหลังจากที่นั่งหลังขดหลังแข็งพิมพ์งานมาทั้งวัน หมวด V
  • be weak แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ be weak แปลว่า บอบบาง ประเภท V ตัวอย่าง แดนยุทธ์จะดูบอบบางกว่าแม่ของแก เพิ่มเติม ดูไม่แข็งแรง อ่อนแอ หมวด V
  • be weak แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ be weak แปลว่า ป้อแป้ ประเภท V ตัวอย่าง เจ้าแต้มถูกหมาในซอยกัดมาเสียป้อแป้ เพิ่มเติม มีกริยาอาการไม่แข็งเหมือนอย่างเด็กหัดเดิน หมวด V
  • be weak แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ be weak แปลว่า กระปั้วกระเปี้ย ประเภท V ตัวอย่าง ร่างกายของเธอกระปั้วกระเปี้ยไม่มีเรี่ยวมีแรง หมวด V
  • be weak แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ be weak แปลว่า ดิ้วเดี้ยว ประเภท V ตัวอย่าง เขาดิ้วเดี้ยวเจียนตาย หมวด V
  • be weak แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ be weak แปลว่า ปวกเปียก ประเภท V ตัวอย่าง สหรัฐอเมริกายังแข็งแกร่งและยิ่งใหญ่ในขณะที่สหภาพโซเวียตและจีนอ่อนแอปวกเปียก เพิ่มเติม อ่อนกำลังจนแทบจะไม่สามารถทรงตัวได้ตามลำพัง หมวด V
  • be weak แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ be weak แปลว่า อ่อนแรง ประเภท V ตัวอย่าง ของงูเห่ามักทำอันตรายต่อระบบประสาททำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงผู้ป่วยซึมและหายใจลำบาก หมวด V

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

be ashamed be drunk be equal be exhausted be oily be rich be serious be very hungry bet blame brag weak

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "be weak"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"