ภาษาอังกฤษ

weakly

ADV

แปลว่า เหยาะแหยะ

ตัวอย่าง เธอเต้นเหยาะแหยะ ไม่เข้ากับดนตรีเลย

แปลว่า กะปวกกะเปียก

ตัวอย่าง เธอเป็นลมจนตัวอ่อนกะปวกกะเปียก

แปลว่า ป้อแป้

ตัวอย่าง หลังจากชกไปหลายยกเขาก็เดินป้อแป้ ทำท่าจะล้มเอาง่ายๆ

เพิ่มเติม มีกริยาอาการไม่แข็งเหมือนอย่างเด็กหัดเดิน

แปลว่า โผเผ

ตัวอย่าง เราสองคนเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เดินโผเผออกจากโรงยี่เก

เพิ่มเติม อย่างอ่อนเพลีย, อย่างไม่มีแรง

แปลว่า กระดักกระเดี้ย

ตัวอย่าง เขาป่วยนอนซมกระดักกระเดี้ยอยู่ที่บ้าน

แปลว่า ป้อแป้

ตัวอย่าง หลังจากชกไปหลายยกเขาก็เดินป้อแป้ ทำท่าจะล้มเอาง่ายๆ

เพิ่มเติม มีกริยาอาการไม่แข็งเหมือนอย่างเด็กหัดเดิน

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย weakly

  1. เหยาะแหยะ หมายถึง [-แหฺยะ] ว. ย่อหย่อน, ทําเป็นเล่น, ไม่เอาจริงเอาจัง, เช่น ทำงานเหยาะแหยะ.

 ภาพประกอบ

  • weakly แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ weakly แปลว่า เหยาะแหยะ ประเภท ADV ตัวอย่าง เธอเต้นเหยาะแหยะ ไม่เข้ากับดนตรีเลย หมวด ADV
  • weakly แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ weakly แปลว่า กะปวกกะเปียก ประเภท ADV ตัวอย่าง เธอเป็นลมจนตัวอ่อนกะปวกกะเปียก หมวด ADV
  • weakly แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ weakly แปลว่า ป้อแป้ ประเภท ADV ตัวอย่าง หลังจากชกไปหลายยกเขาก็เดินป้อแป้ ทำท่าจะล้มเอาง่ายๆ เพิ่มเติม มีกริยาอาการไม่แข็งเหมือนอย่างเด็กหัดเดิน หมวด ADV
  • weakly แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ weakly แปลว่า โผเผ ประเภท ADV ตัวอย่าง เราสองคนเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เดินโผเผออกจากโรงยี่เก เพิ่มเติม อย่างอ่อนเพลีย, อย่างไม่มีแรง หมวด ADV
  • weakly แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ weakly แปลว่า กระดักกระเดี้ย ประเภท ADV ตัวอย่าง เขาป่วยนอนซมกระดักกระเดี้ยอยู่ที่บ้าน หมวด ADV
  • weakly แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ weakly แปลว่า ป้อแป้ ประเภท ADV ตัวอย่าง หลังจากชกไปหลายยกเขาก็เดินป้อแป้ ทำท่าจะล้มเอาง่ายๆ เพิ่มเติม มีกริยาอาการไม่แข็งเหมือนอย่างเด็กหัดเดิน หมวด ADV

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

breathe weakly waist walk back and forth wander wedding ceremony wet dream whale wilt wipe the sweat away witness worry wounded people

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "weakly"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"