EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

be unlucky

V

แปลว่า อาภัพ

ตัวอย่าง เด็กที่เกิดมาอย่างบริสุทธิ์ แต่ถูกทำนายว่าโตขึ้นจะอาภัพ พ่อแม่พึ่งไม่ได้ ถ้าพ่อแม่เชื่อก็อาจมีอคติ เลี้ยงดูด้วยความหวาดระแวง ในที่สุดก็เลยอาภัพไปจริงๆ

เพิ่มเติม ปราศจากโชค, เคราะห์ร้าย, วาสนาน้อย, ตกอับ

แปลว่า ซวย

ตัวอย่าง น้องสาวของเขาซวยคนเดียว เพราะดันไปรับปากเขาไว้

แปลว่า เคราะห์ร้าย

ตัวอย่าง หมู่นี้ฉันเคราะห์ร้ายเต็มทนต้องไปรดน้ำมนต์เสียบ้าง

เพิ่มเติม โชคไม่ดี, ชะตาไม่ดี

แปลว่า ดวงไม่ดี

ตัวอย่าง ช่วงนี้ผมดวงไม่ดีเลย ทำอะไรก็ได้รับบาดเจ็บอยู่เรื่อย

แปลว่า โชคไม่ดี

ตัวอย่าง เขาเตรียมคำถามและเทปเพื่อไปขอคำตอบ โชคไม่ดีประตูกุฏิปิด

แปลว่า อับโชค

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย be unlucky

  1. อาภัพ หมายถึง [-พับ] ว. ปราศจากโชค, เคราะห์ร้าย, วาสนาน้อย, ตกอับ. (ป. อภพฺพ ว่า ไม่สมควร).

 ภาพประกอบ

  • be unlucky แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ be unlucky แปลว่า อาภัพ ประเภท V ตัวอย่าง เด็กที่เกิดมาอย่างบริสุทธิ์ แต่ถูกทำนายว่าโตขึ้นจะอาภัพ พ่อแม่พึ่งไม่ได้ ถ้าพ่อแม่เชื่อก็อาจมีอคติ เลี้ยงดูด้วยความหวาดระแวง ในที่สุดก็เลยอาภัพไปจริงๆ เพิ่มเติม ปราศจากโชค, เคราะห์ร้าย, วาสนาน้อย, ตกอับ หมวด V
  • be unlucky แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ be unlucky แปลว่า ซวย ประเภท V ตัวอย่าง น้องสาวของเขาซวยคนเดียว เพราะดันไปรับปากเขาไว้ หมวด V
  • be unlucky แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ be unlucky แปลว่า เคราะห์ร้าย ประเภท V ตัวอย่าง หมู่นี้ฉันเคราะห์ร้ายเต็มทนต้องไปรดน้ำมนต์เสียบ้าง เพิ่มเติม โชคไม่ดี, ชะตาไม่ดี หมวด V
  • be unlucky แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ be unlucky แปลว่า ดวงไม่ดี ประเภท V ตัวอย่าง ช่วงนี้ผมดวงไม่ดีเลย ทำอะไรก็ได้รับบาดเจ็บอยู่เรื่อย หมวด V
  • be unlucky แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ be unlucky แปลว่า โชคไม่ดี ประเภท V ตัวอย่าง เขาเตรียมคำถามและเทปเพื่อไปขอคำตอบ โชคไม่ดีประตูกุฏิปิด หมวด V
  • be unlucky แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ be unlucky แปลว่า อับโชค ประเภท V หมวด V

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

be be ashamed be drunk be equal be oily be rich be serious be very hungry bet blame one who is unlucky unlucky

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "be unlucky"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"