ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "be"

- มีทั้งหมด 6 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/6

  be

  แปลว่า คือ

  ตัวอย่าง ผู้จัดการฝ่ายการตลาดคือผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นพนักงานดีเด่น

  ประเภท V

  Listen to voicemalefemale
 • 2/6

  be

  แปลว่า หมายถึง

  ตัวอย่าง หุบผากษัตริย์เรียกตามคำจำกัดความของอียิปต์หมายถึงสถานที่สถิตอันเป็นนิรันดร์ของฟาโรห์ทุกพระองค์

  ประเภท V

 • 3/6

  be

  แปลว่า อยู่, เป็น, คือ

  ประเภท AUX

 • 4/6

  be

  แปลว่า เป็น

  เพิ่มเติม คำกริยาสำหรับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำกับคำเพื่อให้เห็นว่าคำหน้าและคำหลังมีภาวะ คือความมี ความเป็นเกี่ยวข้องกันอย่างไร

  ประเภท V

 • 5/6

  be-

  แปลว่า ตลอด, ทั้งหมด, เต็มไปด้วย, ทั่วถึง

  ประเภท PRF

 • 6/6

  be-

  แปลว่า ใกล้, แสดงตำแหน่ง

  ประเภท PREP

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "be"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
wereกิริยาพหูพจน์ช่องที่ 2 ของ be
wasกิริยาเอกพจน์ช่องที่ 2 ของ be, เป็น, อยู่, คือ
at it againทำอีกครั้ง (มักใช้กับ verb to be)
wertกริยาช่องที่ 2 ของ be (คำโบราณ)