ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "be-"

- มีทั้งหมด 6 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/6

  be

  แปลว่า คือ

  ตัวอย่าง ผู้จัดการฝ่ายการตลาดคือผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นพนักงานดีเด่น

  ประเภท V

  Listen to voicemalefemale
 • 2/6

  be

  แปลว่า หมายถึง

  ตัวอย่าง หุบผากษัตริย์เรียกตามคำจำกัดความของอียิปต์หมายถึงสถานที่สถิตอันเป็นนิรันดร์ของฟาโรห์ทุกพระองค์

  ประเภท V

 • 3/6

  be

  แปลว่า อยู่, เป็น, คือ

  ประเภท AUX

 • 4/6

  be

  แปลว่า เป็น

  เพิ่มเติม คำกริยาสำหรับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำกับคำเพื่อให้เห็นว่าคำหน้าและคำหลังมีภาวะ คือความมี ความเป็นเกี่ยวข้องกันอย่างไร

  ประเภท V

 • 5/6

  be-

  แปลว่า ตลอด, ทั้งหมด, เต็มไปด้วย, ทั่วถึง

  ประเภท PRF

 • 6/6

  be-

  แปลว่า ใกล้, แสดงตำแหน่ง

  ประเภท PREP

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "be-"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
beltสายคาดแสดงตำแหน่ง
perigeeตำแหน่งโคจรของวัตถุในอวกาศที่อยู่ใกล้โลกที่สุด
perihelionตำแหน่งโคจรของดาวนพเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด
beyondอยู่ทางนั้น, เลยออกไป, ถัดออกไป, ไกลออกไป (ใช้แสดงตำแหน่งหรือทิศทาง)
ringsideบริเวณใกล้เวทแสดง, บริเวณที่สามารถมองเห็นการแสดงได้ชัด
regaliaเครื่องหมายหรือเสื้อผ้าแสดงตำแหน่ง ยศหรือขั้น
call numberเลขเรียกหนังสือในห้องสมุด, หมายเลขที่แสดงตำแหน่งที่เก็บของหนังสือในห้องสมุด
ephemerisตารางที่แสดงตำแหน่งของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดาวเคราะห์ต่างๆ ในช่วงเวลาหนึ่งในอนาคต
striperทหารเรือที่สวมปลอกแขนแสดงตำแหน่ง (คำสแลงทางทหาร)