EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

assimilate

VT

แปลว่า ดูดซึมสารอาหาร

Posted on by Admin

แปลว่า ทำให้เหมือนหรือคล้ายกัน

Posted on by Admin

VI

แปลว่า กลายเป็นเหมือนหรือคล้ายกัน

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • assimilate แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ assimilate แปลว่า ดูดซึมสารอาหาร ประเภท VT หมวด VT
  • assimilate แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ assimilate แปลว่า กลายเป็นเหมือนหรือคล้ายกัน ประเภท VI หมวด VI
  • assimilate แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ assimilate แปลว่า ทำให้เหมือนหรือคล้ายกัน ประเภท VT หมวด VT

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "assimilate"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"