EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

asset

N

แปลว่า สินทรัพย์

ตัวอย่าง ฉันมีสินทรัพย์ตั้งหลายล้านบาท ไม่สนใจเงินก้อนเล็กน้อยของคุณหรอก

เพิ่มเติม บรรดาทรัพย์สินซึ่งบุคคลเป็นเจ้าของ

Posted on by Admin

แปลว่า ทรัพย์สิน

ตัวอย่าง ปี พ.ศ.2112 พม่าถือโอกาสกวาดต้อนทรัพย์สินและเชลยศึก กลับสู่กรุงหงสาวดีเป็นจำนวนมหาศาล

เพิ่มเติม วัตถุทั้งที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้

Posted on by Admin

แปลว่า สินทรัพย์, สินทรัพย์, ของมีค่า, เงินทอง

Posted on by Admin

แปลว่า สิ่งที่มีคุณค่า

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ทรัพย์สิน หมายถึง:

  1. (กฎ) น. วัตถุทั้งที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ เช่น บ้าน ที่ดิน เป็นวัตถุมีรูปร่าง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เป็นวัตถุไม่มีรูปร่าง.

พจนานุกรมไทย สินทรัพย์ หมายถึง:

  1. น. บรรดาทรัพย์สินซึ่งบุคคลเป็นเจ้าของ. (อ. asset).

 ภาพประกอบ

  • asset แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ asset แปลว่า สินทรัพย์ ประเภท N ตัวอย่าง ฉันมีสินทรัพย์ตั้งหลายล้านบาท ไม่สนใจเงินก้อนเล็กน้อยของคุณหรอก เพิ่มเติม บรรดาทรัพย์สินซึ่งบุคคลเป็นเจ้าของ หมวด N
  • asset แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ asset แปลว่า ทรัพย์สิน ประเภท N ตัวอย่าง ปี พ.ศ.2112 พม่าถือโอกาสกวาดต้อนทรัพย์สินและเชลยศึก กลับสู่กรุงหงสาวดีเป็นจำนวนมหาศาล เพิ่มเติม วัตถุทั้งที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ หมวด N
  • asset แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ asset แปลว่า สินทรัพย์, สินทรัพย์, ของมีค่า, เงินทอง ประเภท N หมวด N
  • asset แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ asset แปลว่า สิ่งที่มีคุณค่า ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "asset"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"