EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

assassination

N

แปลว่า การทำลาย

Posted on by Admin

แปลว่า การลอบสังหาร

ตัวอย่าง ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่อต้านนักศึกษากับขบวนการนักศึกษานำไปสู่การลอบสังหารและทำร้ายผู้นำประชาชน

เพิ่มเติม การทำลายชีวิตผู้อื่นโดยไม่ให้ผู้อื่นล่วงรู้

Posted on by Admin

แปลว่า คดีลอบสังหาร

ตัวอย่าง เขาถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับคดีลอบสังหาร จนถูกถอดยศจากพันเอกสู่สามัญชน

เพิ่มเติม คดีเกี่ยวกับการลอบทำร้ายบุคคลให้ถึงแก่ความตาย

Posted on by Admin

แปลว่า การลอบสังหาร, การลอบฆ่า

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • assassination แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ assassination แปลว่า การทำลาย ประเภท N หมวด N
  • assassination แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ assassination แปลว่า การลอบสังหาร ประเภท N ตัวอย่าง ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่อต้านนักศึกษากับขบวนการนักศึกษานำไปสู่การลอบสังหารและทำร้ายผู้นำประชาชน เพิ่มเติม การทำลายชีวิตผู้อื่นโดยไม่ให้ผู้อื่นล่วงรู้ หมวด N
  • assassination แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ assassination แปลว่า คดีลอบสังหาร ประเภท N ตัวอย่าง เขาถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับคดีลอบสังหาร จนถูกถอดยศจากพันเอกสู่สามัญชน เพิ่มเติม คดีเกี่ยวกับการลอบทำร้ายบุคคลให้ถึงแก่ความตาย หมวด N
  • assassination แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ assassination แปลว่า การลอบสังหาร, การลอบฆ่า ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "assassination"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"