EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

ashamedness

N

แปลว่า ความละอาย

ตัวอย่าง ความละอายต่อบาปทำให้ผมไม่กล้าทำชั่ว

เพิ่มเติม ความรู้สึกอายในความชั่วที่จะกระทำ หรือได้สำนึกผิดในความชั่วที่ทำไว้

Posted on by Admin

แปลว่า ความละอาย

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ashamedness แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ashamedness แปลว่า ความละอาย ประเภท N ตัวอย่าง ความละอายต่อบาปทำให้ผมไม่กล้าทำชั่ว เพิ่มเติม ความรู้สึกอายในความชั่วที่จะกระทำ หรือได้สำนึกผิดในความชั่วที่ทำไว้ หมวด N
  • ashamedness แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ashamedness แปลว่า ความละอาย ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ashamedness"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"