EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

arsenal

N

แปลว่า คลังแสงสรรพาวุธ

Posted on by Admin

แปลว่า โรงแสง

เพิ่มเติม โรงสำหรับทำ หรือเก็บอาวุธ

Posted on by Admin

แปลว่า คลังแสงสรรพาวุธ

ตัวอย่าง เหตุการณ์คลังแสงสรรพาวุธระเบิดเป็นเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนขวัญอย่างมากสำหรับประชาชนแถวนั้น

เพิ่มเติม โรงสำหรับทำ หรือเก็บอาวุธ

Posted on by Admin

แปลว่า คลังสรรพาวุธ

ตัวอย่าง เขาเป็นตัวแทนของคนไทยที่ไปร่วมศึกษาตรวจสอบคลังสรรพาวุธทลายโลกของอิรัก

เพิ่มเติม สถานที่เก็บรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์ของทหาร

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย โรงแสง หมายถึง:

  1. น. โรงสําหรับทําหรือเก็บอาวุธ.

 ภาพประกอบ

  • arsenal แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ arsenal แปลว่า คลังแสงสรรพาวุธ ประเภท N หมวด N
  • arsenal แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ arsenal แปลว่า โรงแสง ประเภท N เพิ่มเติม โรงสำหรับทำ หรือเก็บอาวุธ หมวด N
  • arsenal แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ arsenal แปลว่า คลังแสงสรรพาวุธ ประเภท N ตัวอย่าง เหตุการณ์คลังแสงสรรพาวุธระเบิดเป็นเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนขวัญอย่างมากสำหรับประชาชนแถวนั้น เพิ่มเติม โรงสำหรับทำ หรือเก็บอาวุธ หมวด N
  • arsenal แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ arsenal แปลว่า คลังสรรพาวุธ ประเภท N ตัวอย่าง เขาเป็นตัวแทนของคนไทยที่ไปร่วมศึกษาตรวจสอบคลังสรรพาวุธทลายโลกของอิรัก เพิ่มเติม สถานที่เก็บรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์ของทหาร หมวด N

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "arsenal"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"