ภาษาอังกฤษ

algebra

N

แปลว่า พีชคณิต

Posted on by Admin

แปลว่า พีชคณิต

ตัวอย่าง เขาใช้รากฐานของสูตรทางพีชคณิตมาพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์

เพิ่มเติม คณิตศาสตร์แขนงหนึ่งที่ใช้สัญลักษณ์มาศึกษาการจำแนกประเภท คุณสมบัติและโครงสร้างของระบบจำนวน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย พีชคณิต หมายถึง:

  1. [พีชะคะนิด] (คณิต) น. คณิตศาสตร์แขนงหนึ่งที่ใช้สัญลักษณ์มาศึกษาการจําแนกประเภท คุณสมบัติ และโครงสร้างของระบบจํานวนหรือระบบคณิตศาสตร์อื่น ๆ ที่เน้นในเรื่องโครงสร้างเป็นสําคัญ รวมถึงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบเหล่านั้นด้วย.

 ภาพประกอบ

  • algebra
  • algebra

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "algebra"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"