ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "ahoy"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ahoy

    แปลว่า คำอุทานแสดงการยินดีหรือการต้อนรับ

    ประเภท INT

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "ahoy"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
hurrahคำอุทานแสดงความยินดี
hurrayคำอุทานแสดงความยินดี
ahaคำอุทานแสดงความพอใจ ยินดี
hoorayไชโย (คำอุทานแสดงความยินดี), ฮูเร
whoopeeคำอุทานแสดงความสนุกสนาน, คำอุทานแสดงความดีใจ
haฮ่า, คำอุทานแสดงความประหลาดใจ, คำอุทานแสดงความสงสัย, คำอุทานแสดงคำถาม
woeคำอุทานแสดงความเศร้าโศก, คำอุทานแสดงความทุกข์
ohคำอุทานแสดงความตกใจ
large portionคำอุทานแสดงความตื่นเต้น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "INT" เหมือนกับ "ahoy"   ได้แก่

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน