ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "ai"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ai

    แปลว่า คำอุทานแสดงความเจ็บปวดหรือเสียใจ

    ประเภท INT

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "ai"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
wellawayคำอุทานแสดงความเสียใจ (คำโบราณ)
alackอนิจจา, คำอุทานแสดงความเสียใจหรือแปลกใจ
woคำอุทานโบราณแสดงความเสียใจเท่ากับ woe
ochคำอุทานแสดงความประหลาดใจ เสียใจหรืออื่นๆ
whoopeeคำอุทานแสดงความสนุกสนาน, คำอุทานแสดงความดีใจ
haฮ่า, คำอุทานแสดงความประหลาดใจ, คำอุทานแสดงความสงสัย, คำอุทานแสดงคำถาม
alasคำอุทานแสดงความเศร้าหรือเสียใจ, อนิจจา, พุทโธ่, โถ
ohคำอุทานแสดงความตกใจ
large portionคำอุทานแสดงความตื่นเต้น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "INT" เหมือนกับ "ai"   ได้แก่

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน