ภาษาอังกฤษ

adviser

N

แปลว่า อาจารย์ที่ปรึกษา

ตัวอย่าง นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาปัญหาได้ทุกประเภท

เพิ่มเติม อาจารย์ที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษากับศิษย์ที่อยู่ในความปกครอง

Posted on by Admin

แปลว่า ที่ปรึกษา

Posted on by Admin

แปลว่า ที่ปรึกษา, ผู้ให้คำปรึกษา

Posted on by Admin

แปลว่า ผู้ชี้แนะ

ตัวอย่าง ครูเป็นผู้ชี้แนะกวีและนักเขียนรุ่นใหม่ด้วยข้อเตือนใจอันเฉียบคม

เพิ่มเติม บุคคลที่แนะแนวทางให้ทำหรือให้ปฏิบัติไปในแนวทางนั้น

Posted on by Admin

แปลว่า คนแนะนำ

ตัวอย่าง รุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยเป็นคนแนะนำให้มาฝึกงานที่นี่

เพิ่มเติม ผู้ให้ความเห็นหรือให้คำชี้แนะ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ที่ปรึกษา หมายถึง:

  1. น. ผู้มีหน้าที่ให้ความเห็นแนะนำ.

 ภาพประกอบ

  • adviser
  • adviser
  • adviser
  • adviser
  • adviser

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "adviser แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"