ภาษาอังกฤษ

adviser

N

แปลว่า อาจารย์ที่ปรึกษา

ตัวอย่าง นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาปัญหาได้ทุกประเภท

เพิ่มเติม อาจารย์ที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษากับศิษย์ที่อยู่ในความปกครอง

แปลว่า ที่ปรึกษา

แปลว่า ที่ปรึกษา, ผู้ให้คำปรึกษา

แปลว่า ผู้ชี้แนะ

ตัวอย่าง ครูเป็นผู้ชี้แนะกวีและนักเขียนรุ่นใหม่ด้วยข้อเตือนใจอันเฉียบคม

เพิ่มเติม บุคคลที่แนะแนวทางให้ทำหรือให้ปฏิบัติไปในแนวทางนั้น

แปลว่า คนแนะนำ

ตัวอย่าง รุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยเป็นคนแนะนำให้มาฝึกงานที่นี่

เพิ่มเติม ผู้ให้ความเห็นหรือให้คำชี้แนะ

 ภาพประกอบ

  • adviser แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ adviser แปลว่า อาจารย์ที่ปรึกษา ประเภท N ตัวอย่าง นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาปัญหาได้ทุกประเภท เพิ่มเติม อาจารย์ที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษากับศิษย์ที่อยู่ในความปกครอง หมวด N
  • adviser แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ adviser แปลว่า ที่ปรึกษา ประเภท N หมวด N
  • adviser แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ adviser แปลว่า ที่ปรึกษา, ผู้ให้คำปรึกษา ประเภท N หมวด N
  • adviser แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ adviser แปลว่า ผู้ชี้แนะ ประเภท N ตัวอย่าง ครูเป็นผู้ชี้แนะกวีและนักเขียนรุ่นใหม่ด้วยข้อเตือนใจอันเฉียบคม เพิ่มเติม บุคคลที่แนะแนวทางให้ทำหรือให้ปฏิบัติไปในแนวทางนั้น หมวด N
  • adviser แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ adviser แปลว่า คนแนะนำ ประเภท N ตัวอย่าง รุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยเป็นคนแนะนำให้มาฝึกงานที่นี่ เพิ่มเติม ผู้ให้ความเห็นหรือให้คำชี้แนะ หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

a night abscess adrift adult Afghan after-part ancient Thai round coin shaped like a grub annals announce announcer antagonist at present

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "adviser"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"