ภาษาอังกฤษ

adornment

N

แปลว่า สิ่งประดับตกแต่ง

Posted on by Admin

แปลว่า อลงกรณ์

Posted on by Admin

แปลว่า การประดับประดา, การจัดแต่ง, การตกแต่ง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย อลงกรณ์ หมายถึง:

  1. [อะลงกอน] น. การตกแต่ง, การประดับ; เครื่องตกแต่ง, เครื่องประดับ. (ป., ส.).

 ภาพประกอบ

  • adornment
  • adornment
  • adornment

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "adornment แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"