ภาษาอังกฤษ

adopt

V

แปลว่า เปิดรับ

ตัวอย่าง ประเทศไทยเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4

Posted on by Admin

VT

แปลว่า รับเลี้ยงเป็นลูก

Posted on by Admin

แปลว่า ลงมติยอมรับ

Posted on by Admin

แปลว่า เลือกใช้, นำมาใช้

Posted on by Admin

แปลว่า รับเอามา, รับเอา

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • adopt
  • adopt
  • adopt
  • adopt
  • adopt

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "adopt แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"