ภาษาอังกฤษ

accrue

VT

แปลว่า ทำให้เพิ่มขึ้น, ทำให้พอกพูนขึ้น, ทำให้มากขึ้น

Posted on by Admin

VI

แปลว่า เพิ่มขึ้น, พอกพูน, มากขึ้น

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • accrue
  • accrue

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "accrue แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"