EN-TH Dictionary

ภาษาไทย

โปรแกรมใช้งาน

N

ภาษาอังกฤษ application program

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ application program

ตัวอย่าง โปรแกรมใช้งานที่จะนำมาทดสอบนั้นต้องเป็นตัวเดียวกัน

เพิ่มเติม ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่มีความสามารถทำงานเฉพาะอย่าง

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • โปรแกรมใช้งาน ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โปรแกรมใช้งาน แปลว่า application program ประเภท N หมวด N
  • โปรแกรมใช้งาน ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โปรแกรมใช้งาน แปลว่า application program ประเภท N ตัวอย่าง โปรแกรมใช้งานที่จะนำมาทดสอบนั้นต้องเป็นตัวเดียวกัน เพิ่มเติม ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่มีความสามารถทำงานเฉพาะอย่าง หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "โปรแกรมใช้งาน"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"