ภาษาไทย

แนวต้นไม้ที่ถูกโค่นสำหรับเป็นแนวป้องกัน

N

ภาษาอังกฤษ abatis

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • แนวต้นไม้ที่ถูกโค่นสำหรับเป็นแนวป้องกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "แนวต้นไม้ที่ถูกโค่นสำหรับเป็นแนวป้องกัน ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"