ภาษาไทย

เสียงโห่ร้อง, เสียงแซ่ซ้อง, เสียงตะโกนด้วยความชื่นชม

N

ภาษาอังกฤษ acclaim

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เสียงโห่ร้อง, เสียงแซ่ซ้อง, เสียงตะโกนด้วยความชื่นชม

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "เสียงโห่ร้อง, เสียงแซ่ซ้อง, เสียงตะโกนด้วยความชื่นชม ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"