ภาษาไทย

เข้าใจ, รู้ซึ้ง

VT

ภาษาอังกฤษ grasp

Posted on by Admin

IDM

ภาษาอังกฤษ get the feel of

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เข้าใจ, รู้ซึ้ง
  • เข้าใจ, รู้ซึ้ง

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "เข้าใจ, รู้ซึ้ง"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"