ภาษาอังกฤษ

grasping

N

แปลว่า การกำ

ตัวอย่าง การกำมือแน่นเป็นการแสดงออกถึงอาการตรึงเครียดอย่างหนึ่ง

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า โลภ, ซึ่งละโมบ, งก

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • grasping
  • grasping

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "grasping"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"