ภาษาอังกฤษ

gratitude

N

แปลว่า ปฏิการะ

Posted on by Admin

แปลว่า ความกตัญญู

ตัวอย่าง มนุษย์เราต้องมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

Posted on by Admin

แปลว่า กตเวทิตา

ตัวอย่าง บุตรและธิดาทั้งหลายต้องมีกตเวทิตาคือตอบแทนพระคุณของท่าน โดยเลี้ยงดูอุปการะท่านให้มีความสุข

เพิ่มเติม ความเป็นผู้สนองคุณท่าน

Posted on by Admin

แปลว่า ความรู้สึกขอบคุณ, ความรู้สึกซาบซึ้งใจ, ความรู้สึกสำนึกในบุญคุณ, ความกตัญญ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กตเวทิตา หมายถึง:

  1. [กะตะ-] น. ความเป็นผู้ประกาศคุณท่าน, ความเป็นผู้สนองคุณท่าน, เป็นคําคู่กันกับ กตัญญุตา. (ป.).

 ภาพประกอบ

  • gratitude
  • gratitude
  • gratitude
  • gratitude

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "gratitude"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"