ภาษาไทย

เก็บเป็นความลับ

PHRV

ภาษาอังกฤษ keep back

Posted on by Admin

IDM

ภาษาอังกฤษ keep it dark

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ not breathe a word (about)

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เก็บเป็นความลับ
  • เก็บเป็นความลับ
  • เก็บเป็นความลับ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "เก็บเป็นความลับ ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"