ภาษาอังกฤษ

keep behind

PHRV

แปลว่า พยายามอยู่ข้างหลัง, คงอยู่ด้านหลัง

Posted on by Admin

แปลว่า ทำให้อยู่ล้าหลัง, ทำให้ล่าช้ากว่า

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • keep behind
  • keep behind

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "keep behind แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"