ภาษาไทย

ออกจากที่นัดพบ (ไปยังอีกที่หนึ่ง), ย้ายที่ (ไปยังที่อื่น)

VI

ภาษาอังกฤษ adjourn

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ออกจากที่นัดพบ (ไปยังอีกที่หนึ่ง), ย้ายที่ (ไปยังที่อื่น)

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ออกจากที่นัดพบ (ไปยังอีกที่หนึ่ง), ย้ายที่ (ไปยังที่อื่น) ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"