ภาษาอังกฤษ

adjoin

VT

แปลว่า ติด, ชิด

Posted on by Admin

แปลว่า มีเขตแดนติดกับ

Posted on by Admin

VI

แปลว่า มีเขตแดนติดกัน

Posted on by Admin

V

แปลว่า ตีคู่

ตัวอย่าง การเคลื่อนไหวที่จะขับ นายทวีพ้นพรรคตีคู่มาพร้อมกับความสงสัยของสาธารณชน

เพิ่มเติม ทำให้ขึ้นมาเป็นคู่

Posted on by Admin

CONJ

แปลว่า ติดกับ

ตัวอย่าง เขาสร้างบ้านใหม่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยา

เพิ่มเติม อยู่ชิดกันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตีคู่ หมายถึง:

  1. ก. ทําให้ขึ้นมาเป็นคู่.

 ภาพประกอบ

  • adjoin
  • adjoin
  • adjoin
  • adjoin
  • adjoin

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "adjoin แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"