ภาษาไทย

สืบสวน, ไต่สวน, สอบสวน

VT

ภาษาอังกฤษ investigate

Posted on by Admin

VI

ภาษาอังกฤษ investigate

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • สืบสวน, ไต่สวน, สอบสวน
  • สืบสวน, ไต่สวน, สอบสวน

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "สืบสวน, ไต่สวน, สอบสวน ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"