EN-TH Dictionary

ภาษาไทย

ลา

V

ภาษาอังกฤษ say goodbye

ตัวอย่าง หลานชายคนโตมาลาตากับยายไปเรียนต่อต่างประเทศ

เพิ่มเติม จากไปโดยแสดงให้ทราบด้วยกิริยาท่าทาง คำพูดหรือหนังสือ

N

ภาษาอังกฤษ ass

ภาษาอังกฤษ donkey

ภาษาอังกฤษ donkey

ตัวอย่าง ลาตัวนี้เชื่องมากยอมให้เด็กๆ ลูบหัวเล่น

เพิ่มเติม ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Equus asinus ในวงศ์ Equidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับม้า รูปร่างคล้ายม้าแต่ตัวเล็กกว่า หูยาว ปลายหางเป็นพู่ ขนแผงคอสั้นตั้งตรง มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา

พจนานุกรมไทย ลา หมายถึง:

  1. ว. มีกลีบชั้นเดียว, ไม่ซ้อน, (ใช้แก่ดอกไม้) เช่น มะลิลา พุดลา รักลา.

  2. ว. เตี้ย เช่น เกยลา กี๋ลา เตียงลา แท่นลา.

  3. ก. จากไปโดยแสดงให้ทราบด้วยกิริยาท่าทาง คําพูด หรือด้วยหนังสือ; ขออนุญาตหยุดงานชั่วคราว เช่น ลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน ลาไปศึกษาต่อ; ขอคืนของที่บูชาหรือบนไว้ เช่น ลาข้าวพระภูมิ ลาของที่บนไว้.

  4. น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Equus asinus ในวงศ์ Equidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับม้า รูปร่างคล้ายม้าแต่ตัวเล็กกว่า หูยาว ปลายหางเป็นพู่ ขนแผงคอสั้นตั้งตรง มีถิ่นกําเนิดในทวีปแอฟริกา.

  5. น. เรียกการจบหรือสิ้นสุดลงระยะหนึ่ง ๆ ของพิธีบางอย่างว่า ลาหนึ่ง ๆ เช่น โห่ ๓ ลา ยํ่าฆ้อง ๓ ลา.

 ภาพประกอบ

  • ลา ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ลา แปลว่า say goodbye ประเภท V ตัวอย่าง หลานชายคนโตมาลาตากับยายไปเรียนต่อต่างประเทศ เพิ่มเติม จากไปโดยแสดงให้ทราบด้วยกิริยาท่าทาง คำพูดหรือหนังสือ หมวด V
  • ลา ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ลา แปลว่า ass ประเภท N หมวด N
  • ลา ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ลา แปลว่า donkey ประเภท N หมวด N
  • ลา ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ลา แปลว่า donkey ประเภท N ตัวอย่าง ลาตัวนี้เชื่องมากยอมให้เด็กๆ ลูบหัวเล่น เพิ่มเติม ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Equus asinus ในวงศ์ Equidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับม้า รูปร่างคล้ายม้าแต่ตัวเล็กกว่า หูยาว ปลายหางเป็นพู่ ขนแผงคอสั้นตั้งตรง มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

goodbye kiss goodbye say say goodbye select sign skull spell standard starve stimulator surround

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ลา"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"