ภาษาอังกฤษ

million

ADJ

แปลว่า หนึ่งล้าน (หรือจำนวนหนึ่งล้านที่เป็นตัวเลข)

Posted on by Admin

N

แปลว่า ล้าน

ตัวอย่าง ซีดีรอมเพียงสองแผ่นสามารถจะบรรจุรายการหนังสือได้มากกว่าหนึ่งล้านเล่ม

เพิ่มเติม จำนวน 10 แสน

Posted on by Admin

แปลว่า หนึ่งล้าน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ล้าน หมายถึง:

  1. น. จํานวน ๑๐ แสน.

  2. ว. ลักษณะของหัวที่ไม่มีผมมาแต่กำเนิดหรือผมร่วงแล้วไม่ขึ้นอีก, โดยปริยายเรียกสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ภูเขาหัวล้าน.

 ภาพประกอบ

  • million
  • million
  • million

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "million แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"