ภาษาไทย

หนึ่งล้าน (หรือจำนวนหนึ่งล้านที่เป็นตัวเลข)

ADJ

ภาษาอังกฤษ million

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • หนึ่งล้าน (หรือจำนวนหนึ่งล้านที่เป็นตัวเลข)

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "หนึ่งล้าน (หรือจำนวนหนึ่งล้านที่เป็นตัวเลข) ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"