ภาษาไทย

รัดเข็มขัด

VI

ภาษาอังกฤษ buckle

Posted on by Admin

V

ภาษาอังกฤษ economize

ตัวอย่าง ปีนี้ยอดขายสินค้าของบริษัทตกต่ำลงมาก บริษัทจึงต้องรัดเข็มขัดโดยงดจ่ายโบนัสพนักงาน

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ tighten one's belt

ตัวอย่าง พนักงานอากาศหญิงประกาศว่า โปรดรัดเข็มขัดที่นั่งของท่าและงดการสูบบุหรี่

Posted on by Admin

PHRV

ภาษาอังกฤษ buckle up

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย รัดเข็มขัด หมายถึง:

  1. (ปาก) ก. ประหยัด เช่น ในภาวะที่เศรษฐกิจไม่ดี ประชาชนต้องรัดเข็มขัด.

 ภาพประกอบ

  • รัดเข็มขัด
  • รัดเข็มขัด
  • รัดเข็มขัด
  • รัดเข็มขัด

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "รัดเข็มขัด"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"