ภาษาไทย

ระมัดระวัง

ADJ

ภาษาอังกฤษ conservative

ภาษาอังกฤษ tiptoe

ภาษาอังกฤษ attentive

ภาษาอังกฤษ careful

ภาษาอังกฤษ cautious

ADV

ภาษาอังกฤษ carefully

ตัวอย่าง เขากลั่นกรองข้อเท็จจริงของเขาอย่างระมัดระวัง

V

ภาษาอังกฤษ be careful

ตัวอย่าง เมื่อจะใช้สารเคมีฆ่าแมลงจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อลดอันตรายจากสารเคมีฆ่าแมลง

PHRV

ภาษาอังกฤษ reck of

 ภาพประกอบ

  • ระมัดระวัง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระมัดระวัง แปลว่า conservative ประเภท ADJ หมวด ADJ
  • ระมัดระวัง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระมัดระวัง แปลว่า carefully ประเภท ADV ตัวอย่าง เขากลั่นกรองข้อเท็จจริงของเขาอย่างระมัดระวัง หมวด ADV
  • ระมัดระวัง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระมัดระวัง แปลว่า tiptoe ประเภท ADJ หมวด ADJ
  • ระมัดระวัง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระมัดระวัง แปลว่า be careful ประเภท V ตัวอย่าง เมื่อจะใช้สารเคมีฆ่าแมลงจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อลดอันตรายจากสารเคมีฆ่าแมลง หมวด V
  • ระมัดระวัง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระมัดระวัง แปลว่า attentive ประเภท ADJ หมวด ADJ
  • ระมัดระวัง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระมัดระวัง แปลว่า careful ประเภท ADJ หมวด ADJ
  • ระมัดระวัง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระมัดระวัง แปลว่า cautious ประเภท ADJ หมวด ADJ
  • ระมัดระวัง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระมัดระวัง แปลว่า reck of ประเภท PHRV หมวด PHRV

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

be conservative category change to chase chemical chemicals close column competitor conservative crate curl

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ระมัดระวัง"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"