ภาษาไทย

รบกวน, ทำให้รำคาญ

VT

ภาษาอังกฤษ itch

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ badger

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ irk

Posted on by Admin

IDM

ภาษาอังกฤษ bug one

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • รบกวน, ทำให้รำคาญ
  • รบกวน, ทำให้รำคาญ
  • รบกวน, ทำให้รำคาญ
  • รบกวน, ทำให้รำคาญ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "รบกวน, ทำให้รำคาญ ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"