ภาษาไทย

พาออกจาก (สถานที่อันตราย), ช่วยให้พ้นหรือหลบออกจาก (สถานที่อันตราย)

PHRV

ภาษาอังกฤษ bring off

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • พาออกจาก (สถานที่อันตราย), ช่วยให้พ้นหรือหลบออกจาก (สถานที่อันตราย)

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "พาออกจาก (สถานที่อันตราย), ช่วยให้พ้นหรือหลบออกจาก (สถานที่อันตราย)"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"