ภาษาไทย

ฝ่าเข้าไป

PHRV

ภาษาอังกฤษ break through

Posted on by Admin

VT

ภาษาอังกฤษ buck

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ฝ่าเข้าไป
  • ฝ่าเข้าไป

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ฝ่าเข้าไป"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"