ภาษาไทย

ผู้ประกาศ

N

ภาษาอังกฤษ announcer

ตัวอย่าง ฤดีมาสสอบเป็นผู้ประกาศเมื่อหลายปีก่อน

เพิ่มเติม ผู้อ่านข่าวทางโทรทัศน์หรือวิทยุ

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ caller

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ annunciator

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ crier

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ผู้ประกาศ
  • ผู้ประกาศ
  • ผู้ประกาศ
  • ผู้ประกาศ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ผู้ประกาศ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"