ภาษาไทย

ผู้ถูกเชิญ

N

ภาษาอังกฤษ invitee

 ภาพประกอบ

  • ผู้ถูกเชิญ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผู้ถูกเชิญ แปลว่า invitee ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

ill implement in other words inflation insert insignia intercept intimate companion invade inveterately iron lung ivory

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ผู้ถูกเชิญ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"