ภาษาไทย

ปรับตัว, ปรับให้เข้ากับสภาวะใหม่

VT

ภาษาอังกฤษ adjust

Posted on by Admin

VI

ภาษาอังกฤษ adjust

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ปรับตัว, ปรับให้เข้ากับสภาวะใหม่
  • ปรับตัว, ปรับให้เข้ากับสภาวะใหม่

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ปรับตัว, ปรับให้เข้ากับสภาวะใหม่ ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"