ภาษาไทย

น้อยลง, ลดลง

VI

ภาษาอังกฤษ drop

ภาษาอังกฤษ abate

ADV

ภาษาอังกฤษ down

PHRV

ภาษาอังกฤษ fall off

ภาษาอังกฤษ taper off

ภาษาอังกฤษ fall away

ภาษาอังกฤษ drop away

ภาษาอังกฤษ remain down

 ภาพประกอบ

  • น้อยลง, ลดลง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ น้อยลง, ลดลง แปลว่า drop ประเภท VI หมวด VI
  • น้อยลง, ลดลง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ น้อยลง, ลดลง แปลว่า down ประเภท ADV หมวด ADV
  • น้อยลง, ลดลง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ น้อยลง, ลดลง แปลว่า fall off ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • น้อยลง, ลดลง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ น้อยลง, ลดลง แปลว่า abate ประเภท VI หมวด VI
  • น้อยลง, ลดลง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ น้อยลง, ลดลง แปลว่า taper off ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • น้อยลง, ลดลง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ น้อยลง, ลดลง แปลว่า fall away ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • น้อยลง, ลดลง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ น้อยลง, ลดลง แปลว่า drop away ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • น้อยลง, ลดลง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ น้อยลง, ลดลง แปลว่า remain down ประเภท PHRV หมวด PHRV

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

daybreak decorative naga deviate diamond-shaped kite dig dirty dislike dividend down payment drift drop dry out

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "น้อยลง, ลดลง"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"