ภาษาไทย

น้อยลง, ลดลง

VI

ภาษาอังกฤษ drop

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ abate

Posted on by Admin

PHRV

ภาษาอังกฤษ fall off

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ taper off

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ fall away

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ drop away

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ remain down

Posted on by Admin

ADV

ภาษาอังกฤษ down

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • น้อยลง, ลดลง
  • น้อยลง, ลดลง
  • น้อยลง, ลดลง
  • น้อยลง, ลดลง
  • น้อยลง, ลดลง
  • น้อยลง, ลดลง
  • น้อยลง, ลดลง
  • น้อยลง, ลดลง

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "น้อยลง, ลดลง ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"