EN-TH Dictionary

ภาษาไทย

ทำให้เชื่อมั่น, ทำให้มั่นใจ

VT

ภาษาอังกฤษ assure

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ทำให้เชื่อมั่น, ทำให้มั่นใจ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทำให้เชื่อมั่น, ทำให้มั่นใจ แปลว่า assure ประเภท VT หมวด VT

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ทำให้เชื่อมั่น, ทำให้มั่นใจ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"