EN-TH Dictionary

ภาษาไทย

ทำให้เจ็บปวดรวดร้าว, ทำให้ทรมาน

VT

ภาษาอังกฤษ anguish

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ทำให้เจ็บปวดรวดร้าว, ทำให้ทรมาน ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทำให้เจ็บปวดรวดร้าว, ทำให้ทรมาน แปลว่า anguish ประเภท VT หมวด VT

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ทำให้เจ็บปวดรวดร้าว, ทำให้ทรมาน"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"