ภาษาไทย

ทำให้สับสน

PHRV

ภาษาอังกฤษ box up

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ throw out

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ muddle about / around

Posted on by Admin

VT

ภาษาอังกฤษ blind

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ obfuscate

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ทำให้สับสน
  • ทำให้สับสน
  • ทำให้สับสน
  • ทำให้สับสน
  • ทำให้สับสน

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ทำให้สับสน"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"