ภาษาไทย

ทำให้ล้มเหลว

VT

ภาษาอังกฤษ crack

Posted on by Admin

IDM

ภาษาอังกฤษ put someone / a firm out (of business)

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ bring something to naught

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ทำให้ล้มเหลว
  • ทำให้ล้มเหลว
  • ทำให้ล้มเหลว

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ทำให้ล้มเหลว"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"