ภาษาไทย

ทำหน้าที่เป็น, เป็นเสมือน, ทำหน้าที่เสมือน

VI

ภาษาอังกฤษ act

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ทำหน้าที่เป็น, เป็นเสมือน, ทำหน้าที่เสมือน

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ทำหน้าที่เป็น, เป็นเสมือน, ทำหน้าที่เสมือน ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"