ภาษาไทย

ทำงานบ้าน

V

ภาษาอังกฤษ do housework

ตัวอย่าง แม่ยังหาคนช่วยทำงานบ้านไม่ได้เลย

Posted on by Admin

VI

ภาษาอังกฤษ char

Posted on by Admin

IDM

ภาษาอังกฤษ keep house

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ keep house

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ทำงานบ้าน
  • ทำงานบ้าน
  • ทำงานบ้าน
  • ทำงานบ้าน

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ทำงานบ้าน ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"