ภาษาไทย

ทักษะ (ส่วนใหญ่ใช้ในรูปพหูพจน์), ความสามารถพิเศษที่ฝึกฝน

N

ภาษาอังกฤษ accomplishment

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ทักษะ (ส่วนใหญ่ใช้ในรูปพหูพจน์), ความสามารถพิเศษที่ฝึกฝน

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ทักษะ (ส่วนใหญ่ใช้ในรูปพหูพจน์), ความสามารถพิเศษที่ฝึกฝน ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"