ภาษาไทย

ถอยไป, กลับไป, ย้อนกลับไป

PHRV

ภาษาอังกฤษ keep back

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ถอยไป, กลับไป, ย้อนกลับไป

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ถอยไป, กลับไป, ย้อนกลับไป ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"