ภาษาไทย

ถอยไป, กลับไป, ย้อนกลับไป

PHRV

ภาษาอังกฤษ keep back

 ภาพประกอบ

  • ถอยไป, กลับไป, ย้อนกลับไป ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ถอยไป, กลับไป, ย้อนกลับไป แปลว่า keep back ประเภท PHRV หมวด PHRV

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

keep keep back keep watch on keyboard kill kindness king king cobra king of Nagas king's mother kneel knowledgeable people

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ถอยไป, กลับไป, ย้อนกลับไป"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"